Intergrupa sport

Jako Poseł do Parlamentu Europejskiego jestem członkiem Intergrupy Sport

 

Intergrupa Sportu została założona po raz pierwszy w historii Parlamentu Europejskiego w 2015 roku.

Celem intergrupy jest współpraca posłów do Parlamentu Europejskiego z różnych grup politycznych i komisji w celu rozwiązania problemów polityki sportowej.

W latach 2015-2019 Intergrupa zorganizowała szereg konferencji na tematy takie jak:
– włączenia społeczne poprzez sport,
– kariera dwutorowa sportowców,
– walka z ustawianiem wyników sportowych,
– finansowanie sportu,
– prawa do transmisji sportowych.

Intergrupa jest również platformą do komunikacji i współpracy z organizacjami pozarządowymi, federacjami i stowarzyszeniami, które działają z sektorze sportu.

Na mocy Traktatu Lizbońskiego (art 165), Unia Europejska nabyła kompetencje w dziedzinie sportu.

Działanie Unii w dziedzinie sportu ma na celu rozwój europejskiego wymiaru sportu
poprzez promowanie uczciwości i otwartości w zawodach sportowych oraz współpracę między organami odpowiedzialnymi za sport, a także ochronę fizycznej i moralnej integralności sportowców.

W 2014 r. sport po raz pierwszy w historii Komisji Europejskiej został dodany do portfolio
komisarza Tibora Navracsicsa.

Sport pomaga rozwijać współpracę między krajami europejskimi poprzez rywalizację fair-play.
Sport łączy ludzi, bez względu na ich pochodzenie, przekonania religijne czy status ekonomiczny oraz pomaga w budowaniu poczucia integracji społecznej.

Sport jest także bardzo ważnym sektorem gospodarki, wnosząc istotny wkład we wzrost i zatrudnienia (ponad 6 milionów ludzi w UE) i generuje ponad 2% całkowitego produktu krajowego brutto UE.


Jednym z najbardziej konkretnych przykładów wpływu UE na sport jest program Erasmus +,
który jest poświęcony finansowaniu sportu amatorskiego.