Komisja Kultury i Edukacji ( CULT )

Jako Poseł do Parlamentu Europejskiego 

jestem członkiem Komisji CULT, a także z ramienia
europejskiej Grupy Ludowej jej wicekoordynatorem.

Komisja Kultury i Edukacji (CULT)

Obowiązki komisji CULT

Zgodnie z regulaminem
Parlamentu Europejskiego komisja CULT ma następujące obowiązki:

1. kulturowe aspekty Unii
Europejskiej, w szczególności:

a) poprawa wiedzy i
upowszechnianie kultury;

b) ochrona i promocja
różnorodności kulturowej i językowej;

c) ochrona i ochrona
dziedzictwa kulturowego, wymiany kulturowej i twórczości
artystycznej;

2. polityka edukacyjna
Unii, w tym europejski obszar szkolnictwa wyższego, promocja systemu
szkół europejskich i uczenia się przez całe życie;

3. polityka audiowizualna
oraz kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego;

4. polityka młodzieżowa;

5. opracowanie polityki
dotyczącej sportu i rekreacji;

6. polityka informacyjna i
medialna;

7. współpraca z krajami
trzecimi w dziedzinie kultury i edukacji oraz stosunki z odpowiednimi
organizacjami i instytucjami międzynarodowymi.