Komisja Transportu i Turystyki ( TRAN )

Jako członek zastępca w komisji TRAN 

będę odpowiedzialny za tematykę związaną z transportem powietrznym.

Komisja Transportu i Turystyki

Komisja Transportu i Turystyki (TRAN) Parlamentu Europejskiego zajmuje się sprawami związanymi z opracowaniem wspólnej polityki transportu (kolejowego, drogowego, śródlądowego, morskiego lub powietrznego) turystyki oraz usług pocztowych w Unii Europejskiej.

W dziedzinie transportu, Parlament Europejski ma uprawnienia w zakresie środków dotyczących:

a)   wspólnych reguł dotyczących transportu w ramach Unii Europejskiej;

b)   tworzenia i rozwoju sieci transeuropejskich w sektorze infrastruktury transportu;

c)   świadczenia usług transportowych i stosunków z krajami trzecimi w dziedzinie transportu;

d)   bezpieczeństwa transportu;

e)   stosunków z międzynarodowymi organami i organizacjami do spraw transportu;

f)   Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego i wspólnego przedsięwzięcia SESAR;